معرفی شرکت

شرکت هوشمند افزار کارپیرا یکی از شرکت های پیشرو فناوری و تولید در زمینه برق، الکترونیک و رایانه در ایران است که در پارک علم و فناوری گیلان نیز مستقر می باشد. این شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص، توانایی انجام پروژه های Hi-Tech مرتبط با صنایع برق، الکترونیک و رایانه را دارد. پرسنل این شرکت هر کدام در زمینه کاری خودشان از متخصصین و افراد برجسته ای هستند که برخی از سوابق آنان نیز در ذیل همین متن آمده است.

عمده فعالیت های ما در سه بخش:

1- طراحی و ساخت سامانه های ترکیبی رایانه و الکترونیک مانند دستگاه های تست انواع عملکرد ها، استانداردها و … به سفارش مشتری

2- طراحی و ساخت محصولات الکترونیکی و رایانه ای و انتقال دانش فنی به شرکت های دیگر

3- طراحی و تولید دانش فنی سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری گوناگون مرتبط با برق، الکترونیک و رایانه و مشارکت در تولید یا تولید مستقیم

می باشد.